Üye/Personel Listesi

  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Hayri ERTAN
Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Ümmühan FİLİK
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Duysal DEMİRBAŞ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Öğr. Gör. Dr. Betül GÜMÜŞ
İnsan Kaynakları Gelişimi Destek Birimi